Støbegods


Sabro A/S - også kendt som Sabro Støberi - har mere end 60 års erfaring i at producere håndformet jernstøbegods af ekstrem høj kvalitet.
Når støbegods er håndformet, betyder det, at kerner og form, som er grundlaget for støbningen, fremstilles med kompetent manuel arbejdskraft.

Sabro A/S producerer SG-jern og højstyrke støbegods, der har en stor sejhed og kraftig styrke, der fuldt ud modsvarer styrkeforhold i stål.
SG-jern og højstyrke støbegods er en moderne type støbegods, der har en meget større styrke, end det, man i gamle dage forstod ved støbegods.

Vores styrke og kompetence ligger i 35 - 4.000 kg gods med høje krav til materialer og stor kompleksitet i små såvel som mellemstore serier.

Vi fremstiller gods i kvaliteterne:
  • Sejjern EN GJS350 - EN GJS800
  • Gråjern EN GJL200 - EN GJL350
  • En række special kvaliteter
Sabro A/S leverer støbegods i rå form eller med forskellig bearbejdning af støbegodset alt efter kundens behov. Al nødvendigt dokumentation af bearbejdning, efterbehandling og kvalitetskontrol følger selvfølgelig med.

En stor del af afsætningen af støbegods sker som regel til offshoreindustrien og til skibsindustrien.
Desuden anvendes støbegodset efter bearbejdning til produktion af stempelkompressorer, dieselmotorer, gasmotorer, ventiler, turbuladere, vindmøller, samt til træbearbejdningsmaskiner og værktøjsmaskiner.
Støbegods fra Sabro A/S er kendt som støbegods i ekstrem høj kvalitet.
Produktion af støbegods hos Sabro A/S i kvaliteterne sejjern og gråjern.
Sabro A/S har sin force i 35 - 4.000 kg gods med høje materialekrav.

Kvalitet

Styrke

Holdbarhed