SABRO A/S

SABRO A/S er en af Danmarks største producenter af håndformet støbegods. Vores jernstøberi er desuden et af de få støberier i verden, der er godkendt til at producere for offshore-/subsea-industrien.

Vi tilbyder systemleverancer inklusiv bearbejdning, overfladebehandling, dokumentation og logistik. Som totalleverandør har SABRO A/S fokus på, at kunden kun behøver at henvende sig ét sted.

Vi er i alt ca. 65 medarbejdere, der hver dag lægger en stolthed i at få et godt gammelt håndværk - kombineret med moderne viden og teknologi - udført til kundens fulde tilfredshed. Mange af vore medarbejdere har stor erfaring og know-how, som kommer alle medarbejdere til gode i det samlede teamwork.

SABRO A/S tager hensyn til miljøet med fokus på genbrug i produktionen af støbejern. Som eksempler kan nævnes, at vi i smelteovnen anvender udvalgt jernskrot, og vores støbesand bliver genbrugt op til 25 gange.

SABRO A/S leverer støbegods i rå form eller med forskellige bearbejdninger af støbegodset alt efter kundens behov. Al nødvendig dokumentation om bearbejdning, efterbehandling og kvalitetskontrol følger selvfølgelig med.

En stor del af vores afsætning sker til offshore-/subseaindustrien og til skibsindustrien.
Desuden anvendes støbegodset efter bearbejdning til produktion af stempelkompressorer, dieselmotorer, gasmotorer, ventiler, turboladere, vindmøller samt til træbearbejdningsmaskiner og værktøjsmaskiner.